Flash Electronics

3D SLOVA I LOGOTIPI

Ovo je najbolje i najkompletnije rešenje za Vašu svetleću reklamu, sa podjednako dobrim
dnevnim i noćnim efektom.

Trodimenzionalna – 3D slova i logotipi spadaju u grupu reklama za prestižno obeležavanje objekata.Ovaj tip reklame Vašoj firmi daje akcenat kvaliteta, poslovnosti, moći.

Prema vrsti osvetljenosti razlikujemo nekoliko tipova 3D reklama: direktno, indirektno ili kombinovano osvetljene reklame.  Prema izvoru svetla mogu biti neonske ili LED.  Oblik i dimenzije su po želji naručioca.  Mogu biti u mirnom ili dinamočkom režimu rada.

3D logotipi se mogu koristiti samostalno ili za kombinovanje sa drugim tipovima reklama.

3d slova4

GALERIJA